ATT KÖPA

Lägsta möjliga bud är 100 kr. På alla klubbade priser tillkommer en slagavgift på 30 kr per objekt (inklusive moms). Vissa konstföremål kan vara belagda med konstnärsavgift, s.k. Droit de Suite eller följerätt. Betalning och avhämtning av inropade objekt måste ske senast måndagen efter auktionen. Magasineringsavgift kan tillkomma på föremål som inte avhämtas inom angiven tid.

Alla kunder måste vara registrerade hos oss och därefter hämta ut sitt kundkort.
Kundkortet är personligt och kan ej överlåtas till någon annan. Kundkortet behåller man och visas upp vid budgivning.
Föremål som säljs på auktion är begagnade och säljs i befintligt skick. Det ankommer på köparen att undersöka föremålen och förvissa sig om skicket
Objektsbeskrivning
Objektens beskrivning återspeglar Laholms auktionskammares uppfattning om objekten. Laholms auktionskammare ansvarar inte för skador som förbigåtts vid besiktningen. Laholms auktionskammare ansvarar för att katalogtexter gällande ett föremåls upphovsman återger den allmänt godtagna uppfattningen om föremålet vid tiden för publicering av katalogen, men Laholms auktionskammare ansvarar inte för eventuella felaktigheter i katalogtexten såvida inte den felaktiga uppgiften lämnats genom grov oaktsamhet. Bilder i katalogen är till för identifierings- syfte och återspeglar inte nödvändigtvis objektens kondition.

Ändringar i katalogtext kan förekomma efter att katalogen publicerats. Sent inkomna ändringar meddelas muntligen vid försäljningstillfället. Ur och tekniska föremål säljs som samlarföremål och Laholms auktionskammare kan inte garantera att de är i fungerande skick.
Köparens undersökningsplikt gäller. Om Laholms auktionskammare efter begäran från köparen har lämnat en konditionsrapport om ett föremåls kondition skall uppgifterna endast behandlas som vägledning för köparen och befriar inte köparen från dennes undersökningsplikt..
Lagen om 14 dagars ångerrätt vid auktionsköp gäller inte här där du har möjlighet att lämna bud på plats. Det framgår av distans- och hemförsäljningslagen